Zadar, stečaj 7 mio

PROJECTS

Z gradbenim dovoljenjem max 10 mio

Za 20.000 m2 povrsih za hotel in stanovanjsko gradnjo

REAL ESTATE IN "Zadar, stečaj 7 mio"