Projekt Privlaka

PROJEKTI

Projekt Privlaka, radi se o 17.600 m2 zemljišta u prvom redu do mora u Privlaci sa svim dozvolama. Građevinska dozvola za unutarnju prometnicu i dozvole za sve objekte.

U prilogu je sažetak projekta u, a na ovom linku http://www.villas-privlaka.com/ ima još detalja.

Dakle moguće je odmah početi sa radovima

Projekt u Privlaci u kratkim crtama:

  • Površina zemljišta 17.600 m2, mogućnost kupnje dodatnih 3.000 m2
  • Bruto razvijena površine 9.700 m2
  • Neto površina 7.230 m2
  • Dobivene dozvole za unutarnju prometnicu, trafostanicu i sva 24 objekta
  • Plaćeni svi projekti, plaćeni komunalni i vodni doprinos
  • Cijena 9.000.000,00 €

U prilogu dokumenti privlaka – nova situacija i privlaka – nove površine je opcija da se projekt mijenja pa se dobije više prodajnih površina.

 

NEPREMIČNINE V "Projekt Privlaka"