Zadar, stečaj 7 mio

PROJEKTI

Z gradbenim dovoljenjem max 10 mio

Za 20.000 m2 povrsih za hotel in stanovanjsko gradnjo

NEPREMIČNINE V "Zadar, stečaj 7 mio"