Prilagodljivo. Pregledno. Pošteno. Popolno.

PRISTOP IN STORITVE

VIZIJA IN POSLANSTVO

Naše poslanstvo je, da s predanimi preverjenimi vrhunskimi strokovnjaki z dolgoletno prakso na družbeno odgovoren način skrbimo za višjo kakovost storitev nepremičninskega posredovanja. Delamo za in z ljudmi in njihovimi življenjsko pomembnimi odločitvami, kot so kupiti ali prodati svoj dom. Zato si prizadevamo za najvišjo kakovost storitev, saj smo prepričani, da lahko le na ta način strankam omogočimo, da se odločijo skladno s svojimi prepričanji, pričakovanji in ideali, s tem pa pripomoremo k skupnemu cilju vseh - zadovoljstvu  in varnosti naših strank.

Vizija podjetja Roni nepremičnine je postati prva izbira pri prodaji ali nakupu lastne nepremičnine na slovenskem trgu, za kar se bomo trudili z visoko kakovostjo storitev in odličnostjo zaposlenih.

DEVET ZLATIH PRAVIL PODJETJA

1. Integriteta

Celovitost je osebna zaveza. Iskrenost, popolna zanesljivost, preglednost vseh poslov in poštenost morajo biti značilnosti vsakega člana ekipe agencije Roni. Družba vrednoti poštenost in resničnost nad vsem drugim v vseh svojih interakcijah.

2. Zaveza k odličnosti

Pri Roniju si moramo prizadevati za brezkompromisno kakovost in odličnost naših storitev, dejavnosti in poslovnih praks. Postavili smo zahtevne in specifične cilje in smo namenjeni izpolnjevati naše zaveze.

3. Fokus in zadovoljstvo strank

To je neprekinjen proces. Osredotočamo se na končne uporabnike naših storitev. Zavedamo se, da pri posredovanju nepremičnin ne gre zgolj za enkratne interakcije s strankami podjetja Roni, temveč za stalen in kontinuiran odnos. Verjamemo, da je naš uspeh odvisen od pridobivanja spoštovanja in zaupanja naših kupcev.

4. Finančna moč

Finančna moč je temelj vsega, kar počnemo. Zavezani smo k ohranjanju finančnega uspeha v korist naših strank in zaposlenih. Zavedamo se, da bomo le s finančno močjo in stabilnostjo razvili odlično ponudbo in omogočili najboljše storitve.

5. Obveznost načrtovanja

Zavedamo se, da načrtovanje ne načrtuje neuspeha. Modro in skrbno načrtovanje v vsem, kar počnemo, je bistveno za uspeh podjetja Roni.

6. Uspešen duh, energija in navdušenje

Prizadevanje za zmago, biti najboljši in uspešno vodenje ekipe so odlike oziroma kvalitete našega teama. Z zmagovalnim duhom, profesionalizmom, energijo in navdušenjem se nikoli ne bomo udali brezbrižnosti in vedno verjamemo v uspeh.

7. Prožnost in prilagodljivost

Verjamemo, da sta fleksibilnost in prilagodljivost bistvena značilnost za preživetje in uspešnost v dinamičnem svetu. Medtem ko smo zvesti našim osnovnim prepričanjem in vrednotam, bomo nenehno preučevali in ponovno ocenili potrebe po spremembi načina poslovanja. Smo prožni in odporni ter sprejmemo spremembe kot bistveni element našega uspeha.

8. Timsko delo

V agenciji Roni sodelujemo pri doseganju skupnih ciljev in spodbujamo duh zanesljivosti in odgovornosti v celotnem podjetju. Osredotočeni smo na iskanje rešitev in ne na odkrivanje napak. Podpiramo sodelovanje, ki spodbuja inovativnost in ustvarjalnost. Verjamemo v odprto in konstruktivno komunikacijo idej, opazovanj in skrbi. V podjetju organizacijske meje nikoli ne smejo ovirati napredovanja.

9. Uporaba novih tehnologij, pristopov in rešitev v nepremičninskem poslu

Zavedamo se, da je prizadevanje za novosti in razvoj uporabnih znanosti v našem poslu ključen znak razlikovanja dobrih od povprečnih in slabih nepremičninskih agentov in agencij. Uporabljamo naše sposobnosti za iskanje in uporabo novih tehnologij, pristopov in rešitev, ki bodo prispevali k razvoju originalnih in izboljšanih storitev pri trgovanju z nepremičninami.

IZBOR USTREZNIH MARKETINŠKIH ORODIJ IN PERSONALIZIRAN PRISTOP

Klasične metode prodaje nepremičnin zaradi pomanjkanja časa in usposobljenega kadra za kvalitetno predstavitev zelo kompleksnih podatkov (tehničnih, lokacijskih in vsebinskih) današnji zahtevnosti in vedenju kupca ne odgovarjajo več, zato želimo metode prodaje in marketinga nepremičnin izboljšati ter postaviti nove standarde. Ker menimo, da je vsak najboljši na svojem področju znanja, naše podjetje z visoko strokovnimi sodelavci in zunanjimi poslovnimi partnerji in podjetji ponuja celovite rešitve za predstavitve, promocijo oziroma prodajo nepremičnin ter investicij v nepremičnine.

Zavedajoč se stanja na trgu nepremičnin smo pripravili najbolj ustrezen nabor storitev, s katerimi si lahko fizične ali pravne osebe, agencije in investitorji ter drugi naročniki pomagajo, da storijo vse potrebno za uspešno prodajo, oddajo, nakup ali naložbo svoje nepremičnine. Naš nabor storitev je opredeljen s politiko ugodne cene, profesionalnim personaliziranim pristopom, pokrivanjem različnih nepremičninskih segmentov in možnostjo nabora vseh dodatnih storitev (od cenitve, izvedenskega poročila, različnih arhitekturnih zasnov, video in avdio zapisa, notarskih storitev, storitev upravljanja premoženja, itd...).

Fizičnim osebam predstavimo ponudbo, da se lahko le-ti samostojno odločajo o naboru storitev v okviru prodaje ali oddaje vsake vrste nepremičnine. Za fizične osebe je pomembno, da se njihova nepremičnina kvalitetno predstavi. V primeru ekskluzivne prodaje jim osebno svetujemo, jih usmerjamo ter po potrebi izdelamo katalog, ki vsebuje vse potrebne podatke.

Takšen katalog lahko tiskamo ali pošljemo potencialnim kupcem v elektronski obliki. Za vsebino materiala pomagamo stranki pridobiti manjkajoče pravne listine, po potrebi fotografiramo nepremičnino ter izdelamo tehnične opise, tlorise in ostalo.

V primeru prodaje parcel se posvetimo pravilni predstavitvi vseh potrebnih listin ter prikazov geodetskih podatkov. Naše podjetje ne deluje kot klasična nepremičninska agencija, saj fizičnim osebam svetuje individualno ter pripravlja personalizirane materiale za lažjo promocijo ali prodajo nepremičnine. Z naborom naših storitev vzpostavljamo most zaupnosti med prodajalci in kupci ter poskrbimo za varen nakup in prodajo nepremičnine.

Za druge naročnike kot so gradbena podjetja, proizvajalci hiš, lastniki podjetij ali industrijskih obratov, imamo izoblikovan poseben pristop, ki ne zajema samo podatkov o nepremičnini, temveč zajema tudi posel, podjetje ali določene reference, video predstavitev, postavitev spletne strani, osebni pristop pri prodaji, ki vsebuje osebnega svetovalca - strokovnjaka, itd...

V primeru večjih nepremičninskih projektov in ekskluzivnega zastopanja pri prodaji nepremičnine smo za naše stranke pripravili posebne promocijske ponudbe storitev, ki vsebujejo izdelavo dizajniranega kataloga in videa z vnaprej dostavljeno vsebino s strani naročnika. Za vsa naročila predlagamo še dodatne storitve in vsebine, v kolikor menimo, da lahko pripomorejo k uspešnejši realizaciji posla. Marsikateri nepremičninski posrednik ni usposobljen, da si sam pripravi tehnično in marketinško dokumentacijo, jo naloži na internet ali za to izdela tiskano brošuro. Prepustite predstavitev vašega vložka profesionalcem in prepričajte stranko, da za to nameni določen delež celotne investicije.

Agencija Roni ponuja marketinške storitve za nepremičninsko področje, ki ga dobro pozna ter nenehno razvija nove pristope, orodja in izobražuje svoje sodelavce za doseganje čim boljših rezultatov.

NABOR ORODIJ OZIROMA STORITEV ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI PRODAJNIH AKTIVNOSTI

1. Personalizacija zgodbe je najbolj pomemben dejavnik v celotnem procesu izdelave vsega marketinškega materiala. Vse storitve se prilagodijo tako, da se posamezni projekt obdela personalizirano, invidualno, da se na trgu ne izkazujejo podobnosti. Finančni vložek naročnika bo odražal kvaliteto končnega produkta prodajno-predstavitvenega materiala.

2. Fotografija je najbolj priljubljen in razširjen medij za predstavitev vseh karakteristik nepremičnin, zato posvečamo temu mediju največ pozornosti. V našem naboru storitev je tudi obvezno slikanje brez doplačila. Za vse večje in posebne projekte naročamo profesionalne fotografe glede na tip fotografije in lastnost nepremičnine.

3. Tiskovine (katalogi, letaki, tiskani oglasi,...) sestavimo v prvi vrsti po željah naših strank ter vsebinsko nastavimo, da so primerne za ciljno skupino, kateri je tiskovina namenjena. Tiskovine so pripravljene za tisk, digitalni tisk ter v standardni obliki za pošiljanje po elektronski pošti. Hiter razvoj spletnih aplikacij omogoča razvijanje personaliziranih oglasno pojavnih elementov in zemljevidov. Pri našem konceptu marketinške kartografije uporabljamo in prikazujemo logistiko objekta, logistiko pisarn, parkiranje, javni promet, vhode za hendikepirane, poslovalnice, območne enote, itd...

4. Najbolj preudarno in učinkovito orodje za promocijo je video. Naloženega na video portale, ga lahko stranke enostavno linkajo na spletnih straneh. Video za promocijo uporabljamo za predstavitev realnih zgodb za prodajne ali reklamne namene. V video lahko vnesemo zvoke, govor, glasbo, režiramo potek slik, tekstov, poudarjamo detajle in vstavljamo različne znake (lokacijske, tehnične...), kar še dodatno spodbudi zanimanje gledalca.

5. Za boljšo predstavitev lokacije nepremičnine ter njene umestitve v prostor uporabljamo slikanja ter snemanja iz zraka. Snemanje in slikanje je zelo učinkovit medij za predstavitev lokacije in celotne soseske. Storitev je opravljena z daljinsko vodenimi helikopterji v zelo hitrem času, kar zagotavlja nižje cene, kot če bi se snemalo s klasičnimi letali in helikopterji.

6. Izdelamo tudi vse, kar stranka potrebuje za spletno predstavitev. Od enostavne spletne strani do napredne prisotnosti na spletu, ki lahko vključuje bloge, galerije, forume, animacije, banerje,… Spletne strani lahko učinkovito optimiziramo za doseganje najboljših pozicij v spletnih brskalnikih. Lahko uredimo prisotnost na socialnih omrežjih, jih optimalno uporabljamo z namenom doseganja širokega kroga kupcev in s tem povečujemo možnost prodaje in zavedanja o naši in strankini blagovni znamki. Pri naprednih marketinških akcijah izpeljemo učinkovite oglaševalske akcije na internetu. Za stranke, ki želijo biti v stiku s sodobnimi trendi na internetu, prilagodimo dizajn in vsebino spletne strani za učinkovito prikazovanje na mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih, saj je potrebno za vsako učinkovito prisotnost na spletu pokrivati široko paleto elektronskih naprav.

7. Zaradi zagotavljanja širše kakovosti storitev, zagotovitve hitre uporabe orodij in promocijskih materialov smo razvili sistem znakov in ikon. Znaki simbolizirajo inštalacijske, lokacijske, uporabniške pomene, za kar so tovrstni pristopi dokazani v praksi za zelo učinkovite. Z manjšimi spremembami se da personalizirati sistem znakov, kar daje naročniku in njegovi nepremičnini še dodatno razpoznavnost.

8. Dodatne storitve so storitve, ki jih stranka lahko izbere dodatno iz nabora storitev iz naše ponudbe. Storitve se izvajajo glede na individualen dogovor med naročnikom in izvajalcem ter predstavljajo dodaten strošek za naročnika. V večini predstavljajo zahtevnejša marketinška orodja ali dodatke v projektih za nadaljnje projektne, promocijske in druge namene.

Kot dodatne storitve ponujamo:

 • Arhitekturne storitve;
 • Notranjo opremo;
 • Tiskanje, vezava za tisk;
 • Digitalni tisk;
 • Interaktivni tlorisi in ceniki za potrebe spletnih strani;
 • Izdelava video in avdio zapisov, animacij in banerjev za potrebe internetnih strani in internetnega oglaševanja;
 • Izdelava manjkajoče arhitekturne ali gradbene dokumentacije;
 • Pridobitev energetske izkaznice;
 • Cenitev nepremičnine;
 • Geodetske izmere;
 • Renderji nepremičnine ali opreme;
 • Priprava za oglaševanje v radijskih medijih;
 • Oglaševanje v tiskanih medijih;
 • Organizacija dogodkov v nepremičninah in galerijah, dražbe, catering;
 • Oglaševanje na avtobusih in jumbo plakatih;
 • Zavarovanje nepremičnin;
 • Upravljanje nepremičnega premoženja;
 • Najem tovornih in luksuznih vozil;
 • Drugo po dogovoru in personifikaciji storitve (zastopanje na dražbah, seznami praznih nepremičnin, odkupi nepremičnega premoženja bank, itd...).

9. Za lažjo promocijo nepremičnin organiziramo tudi dogodke kot so: razstave, dobrodelne dražbe, koncerti in druge prireditve. Uporaba umetnosti v gospodarskih panogah je v javnosti sprejeta kot pozitivna dejanja. Dogodke se s pravilnim pristopom ogleda veliko število obiskovalcev, kar predstavlja tudi material za širše poročanje medijev. Tovrstni pristop je lahko najcenejša reklama za dolgoročno zastavljene cilje.