Glas gospodarstva plus, marec-april 2018

15.09.2018 / Matija Tomšič
Trg poslovnih nepremičnin še raste - Cena je odraz subjektivnega pričakovanja - Kaj iščejo kupci?

Trg poslovnih nepremičnin še raste

Prihod nekaterih večjih multinacionalk na naš trg obeta najmanj vzdržno rast tako v segmentu prodaje kot oddaje poslovnih nepremičnin.

Cena je odraz subjektivnega pričakovanja

Kot je povedala Nina Hudnik, direktorica agencije Roni nepremičnine, je po njihovih ocenah trg poslovnih nepremičnin še naprej v fazi rasti: »O pomanjkanju novih poslovnih nepremičnin bi sicer težko govorila, saj je na trgu veliko poslovnih nepremičnin, ki se prodajajo ali oddajajo. Njihova relativno visoka cena ne odraža povečanega povpraševanja, pač pa subjektivnega pričakovanja vsesplošnega gospodarskega okrevanja in dviga kupne moči. Čeprav zmanjševanje izpostavljenosti bank v odnosu do kreditojemalcev, višje zahteve pri zavarovanju kreditov, dvig obrestne mere, skrajševanje ročnosti in drugo pričajo ravno nasprotno, to trenutno na samo prodajo in rast cen še ne vpliva. Tudi v segmentu poslovnih nepremičnin prihaja do diferenciacije visoko cenovno upravičenost pa dosegajo nove poslovne nepremičnine, grajene po visokih standardih, na dobrih lokacijah.« Kot je dodala Hudnikova, so posli s poslovnimi nepremičninami že presegli predkrizni nivo: »Upoštevaje kopico na novo prihajajočih tujih investitorjev, ki so med  drugim z že znanimi nakupi večjih karejev zemljišč za poslovno gradnjo nakazali razvoj in njihov potencial ter obetavnim prihodom nekaterih večjih multinacionalk na naš trg, si lahko obetamo najmanj vzdržno rast tako v segmentu prodaje kot oddaje poslovnih nepremičnin.«

Kaj iščejo kupci?

Kupci po ocenah Roni Nepremičnin iščejo primaren donos, čigar zahtevana višina in pričakovanja investitorjev konservativno rastejo, medtem ko so kriteriji kot na primer lokacija, funkcionalnost nepremičnine, možnost nadaljnjega razvoja, leto izgradnje in cena prav tako pomembni.

Tako Hudnikova kot tudi vrsta drugih nepremičninskih posrednikov poudarjajo, da recepta za prodajalce ali najemodajalce za uspešen posel s poslovno nepremičnino ni, saj je vsaka nepremičnina unikum, največkrat pa je tisti najpomembnejši faktor dober najemnik z dolgoročno pogodbo in pričakovani donos. Ta običajno prepriča kupca ali vlagatelja, da se odloči za nakup oziroma naložbo v poslovno nepremičnino: »Seveda, če se podjetje odloči za nakup poslovne nepremičnine za lastne potrebe, zasledujejo druge individualne prednosti in kvalitete, ki jih nepremičnina ima in nudi ter podjetje potrebuje.« V Roni nepremičnine tako lastnikom poslovnih nepremičnin svetujejo, da najprej pridobijo dobrega najemnika z dolgoročno pogodbo in zavarovanim plačilom ter šele v naslednjem koraku prodajo nepremičnino skupaj z najemnikom in zagotovljenim pričakovanim donosom. »Na ta način tudi realno ustvarimo zaupanje v nepremičnino kot naložbo.«